Celler Cooperatiu de Salelles, S.C.C.L., va ser fundat l’any 1926, per un grup d’emprenedors de la vinya de les contrades, que van decidir unir els seus esforços per a millorar conjuntament en l’elaboració i la comercialització dels seus vins. Amb la Cooperativa, molt aviat es van haver d’ampliar les instal·lacions del celler per donar entrada a més socis, procurant nous i millors serveis conjunts.


També sota aquest marc i adequant-se cada moment a les demandes sorgides a la zona, la cooperativa es va estendre i obrir també a més activitats i serveis, per oferir igualment respostes i solucions a les necessitats del sector agrícola i ramader de la comarca. Actualment, podem dir que en aquestes activitats podem donar resposta a qualsevol menester, per la producció a les pròpies explotacions particulars dels nostres socis fins a la comercialització dels seus productes agrícoles i ramaders obtinguts o també transformant-los, passant fins i tot per aspectes específics de consultoria, formació, documentació, assegurances, etc.
El Celler Cooperatiu de Salelles és a 2 km del nucli urbà de la ciutat de Manresa, centre de la comarca del Bages, comarca situada al centre de Catalunya. Climatològicament es caracteritza per un clima mediterrani amb fortes tendències a clima continental a causa de la serralada litoral que actua com a pantalla orogràfica. A l’hivern són freqüents les inversions tèrmiques i boires, les pluges són escasses i mal repartides, oscil·len entre els 500 a 600mm anuals. Les temperatures també són molt extremes entre l’estiu i l’hivern.Agrícolament, fa que es puguin donar molts i variats tipus de cultius, cereals, vinya, olivera, ametlla, oleaginoses, farratges de primavera, hortalisses a les poques zones de regadiu, etc... Però amb rendiments discrets ocasionats pel característic clima de la zona. Per la dècada dels anys 50, es va començar a introduir a la comarca la ramaderia intensiva, porcs, vedells, gallines, pollastres, conills, etc...

El conreu de la vinya va ser molt important fins el primer terç del segle XX. Etimològicament, una de les interpretacions del món de la comarca del Bages, li atribueix la seva procedència al nom del déu romà Bacus, déu del vi, fent referència a l’abundància i fertilitat de les seves vinyes, diversos fets han fet canviar aquesta realitat, la industrialització de la comarca que va desviar la mà d’obra del camp cap a les indústries de les ciutats, i els anys de la postguerra en els que la falta d’aliments va fer incrementar el cultiu dels cereals. 


El cultiu del cereal ha assolit una gran importància complementada amb la ramaderia, però durant els darrers anys, s’està impulsant novament el cultiu de la vinya, cultiu tradicional i més adequat a les característiques climatològiques de la comarca, l’any 1995 es va aconseguir el reconeixement per els vins amb la denominació “vins amb D.O. Pla de Bages”, aconseguint una promoció i un ressò molt importants sota el patrocini i l’esforç del seu Consell Regulador (www.dopladebages.com).


El Celler Cooperatiu de Salelles, en mig d’aquest ventall tan divers i a vegades minoritari de produccions agrícoles i ramaderes, dóna tot tipus de serveis i subministres per als agricultors i ramaders de la comarca, adaptant-se a les necessitats de llurs explotacions.

Les produccions obtingudes un cop transformades o elaborades per la Cooperativa, són comercialitzades oferint la màxima qualitat i garantia al consumidor final. 


Son molts anys complint aquesta funció adreçada al món rural de la comarca. Durant l’any 2001 es va celebrar el 75è aniversari de la seva fundació. Podeu ampliar la informació sobre la formació i la història del Celler consultant el llibre “TOT PER A TOTS el Celler Cooperatiu de Salelles” de Llorenç Ferrer i Alòs, editat en motiu de l’efemèride.

 

LLIBRE