Aquesta activitat es va iniciar per els voltants dels anys 50 per necessitats i canvis socioculturals i d'activitats de la comarca, es fabriquen tot tipus de pinsos compostos i complementaris per el bestiar, vedells , porcs, aviram, ovi, cabrum, conills, cavalss, estruços, emmus i de companyia gats, gossos i ocells.La nostra filsofia no es la quantitat sinó la qualitat i el servei a mida de cada explotació satisfent les seves particulars caracteristiques i demandes del mercat.

Degut a les últimes crisis alimentaries estem el·leborant pinsos amb diferents qualificacions i certificacions.

Es fabriquen per tot tipus de bestiar mides i edats, disposem també de complaments i serveis per les explotacions ramaderes així com també per animals de companyia.