La cooperativa amb aquesta secció vol satisfer les necessitats de les explotacions agràries dels agricultors de la comarca, tan professionalment com també per a petites explotacions per el consum familiar.

Podeu trobar-hi llavors per a la sembra, cereals hortícoles, tuberccles, flors, etc, amb els seus complements necessaris per el seu cultiu posterior, adobs, herbicies, productes fitosenitaris, etc.

Per els agricultors que vulguin produir producte agrari ecològic també disposem d'una segona opció amb productes i complements aptes i registras per fer aquest tipus d'agricultura més respectuosa amb el medi ambient.

Disposem també del servei de nateja de llavors de cereals i lleguminoses amb una netejadora i taula densimetrica classificadora.

A l'època de recol·lecció de collites disposem d'un important espai per l'emmagatzamatge de cereals que posteriorment transformarem amb pinsos compostos per la ramaderia a la propia cooperativa.