Nom Telèfon Web
Llotja de Bellpuig 973 320 200 www.llotjabellpuig.com
Llotja Cereals 933 196 525 www.llotjadecereals.com
Llotja Agropecuaria MercoLleida 973 249 300 www.mercolleida.com
Llotja de Girona 972 203 833  
Llotja de Reus 906 429 947