Pinso boví de qualitat

Una buena nutrición es esencial para fomentar la salud de las vacas y garantizar su longevidad. Los piensos para las vacas en producción, las vacas secas y los terneros de cría deben ser de la máxima calidad. Con la compra de nuestro pienso ecológico para rebaño vacuno tendrás alimentación de alta calidad con el que les aportarás todos los nutrientes esenciales.

bovins pinsos

Piensos para bovinos personalizados

La fórmula de pienso se puede adaptar a las necesidades de cada explotación. Los componentes e ingredientes, así como las cantidades de la mezcla, se pueden modificar para adaptarse a las necesidades específicas del ganado.

Tacs pinso ecològic Salelles

Tacos

Para la suplementación de alimentos de ganado vacuno y equino en extensivo durante el período invernal le proponemos los tacos que fabricamos en la Bodega Cooperativa de Salelles. 

Què són?

És un pinso complementari en forma de pèl·let rectangular de 4 a 6 cm de longitud  i 1,8 cm d’amplada.

Aquests tacs es destinen principalment per explotacions que poden patir escassedat de pastures, o que imperativament han d’administrar  de farratges amb un valor nutricional baix durant l’hivern. A més, en aquest moment,  bona part del ramat està al terç final de gestació, i  començaran la major part dels parts a finals d’hivern. Per tant, cal cobrir els requeriments nutricionals addicionals que puguin derivar de la
gestació, i en casos de parts hivernals la lactació.

Avantatges

L’administració de tacs facilita les actuacions del ramader, no es necessiten instal·lacions, es pot aplicar directament a terra. Si s’aplica farina a terra, part se l’emporta el vent, i part es perd entre la vegetació, com també passa amb el granul·lat estàndard.  En ambdós casos hi  haurà una part del concentrat que l’animal no aprofitarà.

Palatalabilitat

Els tacs agraden molt als animals. Sovint s’utilitza l’administració per facilitar el maneig o s’aprofita per controlar el bestiar.

Època de consum

Des de les primeres glaçades al mes d’octubre/novembre fins a la primavera. També durant l’estiu.

Quantitat a administrar

Per vaques màxim 5 kg per animal i dia.

Recomanacions d’administració

Donat que les vaques són gregàries i jeràrquiques s’administra directament a terra, escampat de manera que es minimitzi la competència per l’aliment.