Pinso boví de qualitat

Una bona nutrició és essencial per fomentar la salut de les vaques i garantir-ne la longevitat. Els pinsos per a les vaques en producció, les vaques seques i els vedells de cria han de ser de la màxima qualitat. Amb la compra del nostre pinso ecològic per a ramat boví tindràs alimentació d’alta qualitat on els aportaràs tots els nutrients essencials.

bovins pinsos

Pinsos per bovins personalitzats

La fórmula de pinso es pot adaptar a les necessitats de cada explotació. Els components i ingredients, així com les quantitats de la barreja, es poden modificar per adaptar-se a les necessitats específiques del bestiar.

Tacs pinso ecològic Salelles

Tacs

Per a la suplementació d’aliments de bestiar boví i equí en extensiu durant el període hivernal us proposem els tacs que fabriquem al Celler Cooperatiu de Salelles. 

Què són?

És un pinso complementari en forma de pèl·let rectangular de 4 a 6 cm de longitud  i 1,8 cm d’amplada.

Aquests tacs es destinen principalment per explotacions que poden patir escassedat de pastures, o que imperativament han d’administrar  de farratges amb un valor nutricional baix durant l’hivern. A més, en aquest moment,  bona part del ramat està al terç final de gestació, i  començaran la major part dels parts a finals d’hivern. Per tant, cal cobrir els requeriments nutricionals addicionals que puguin derivar de la
gestació, i en casos de parts hivernals la lactació.

Avantatges

L’administració de tacs facilita les actuacions del ramader, no es necessiten instal·lacions, es pot aplicar directament a terra. Si s’aplica farina a terra, part se l’emporta el vent, i part es perd entre la vegetació, com també passa amb el granul·lat estàndard.  En ambdós casos hi  haurà una part del concentrat que l’animal no aprofitarà.

Palatalabilitat

Els tacs agraden molt als animals. Sovint s’utilitza l’administració per facilitar el maneig o s’aprofita per controlar el bestiar.

Època de consum

Des de les primeres glaçades al mes d’octubre/novembre fins a la primavera. També durant l’estiu.

Quantitat a administrar

Per vaques màxim 5 kg per animal i dia.

Recomanacions d’administració

Donat que les vaques són gregàries i jeràrquiques s’administra directament a terra, escampat de manera que es minimitzi la competència per l’aliment.